Top
บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด

CREATION FOR KIDS

สร้างสรรค์พัฒนาหนังสือและสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก ตั้งแต่ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา หลากหลายรูปแบบ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาสมองของเด็กจึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์กว่า 18 ปี จากการเป็นผู้ผลิตหนังสือสำหรับเด็กให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง